PICO

מכשיר זעיר ודיסקרטי במיוחד,
עם סוללה המספיקה ל6 ימים עד להטענה הבאה.
עם איכות השמיעה הנהדרת שלו,
מהווה המכשיר כלי קומפקטי ומושלם המתאים לכל אחד.
מי שמסתפק בפשטות ודיסקרטיות ברמה גבוהה, עשוי להתאהב.

מפרט

  • ערוצים: 18
  • גודל הבטריה: 10
  • זמן עבודת הבטריה: 60 שעות
  • תדירות: 100-9400 HZ

0 / 5 5