ITE מכשיר שמיעה

מכשירים סמויים אשר מיועדות לבעיות שמיעה באופן בינוני עד קשה.
לכל מכשיר אופציה למערכת שמע משודרגת בתוכו,
עם קישוריות חיבור מורכבות.

מפרט

  • ערוצים: 12
  • גודל הבטריה: 312/13
  • זמן עבודת הבטריה: 110-180 שעות
  • תדירות: 100-9400 HZ

0 / 5 5