CIC

מכשיר זעיר בלתי נראה בהתאמה אישית.
הCIC מעוצב ומפוסל בדיוק מירבי בגודל וצורה שנכנסים בדיוק בתוך תעלת האוזן, רק לוחית המגירה והסוללה נשארים מעט גלויים החוצה. במכשיר סוללה מתחלפת בגודל 10 צהוב, המספיקה ל5-7 ימים, בהתאם לרמת הטכנולוגיה שלו.

יתרונות מרכזיים: גודל קטן ופרופיל נמוך, חזק מאוד, יקרופון בתעלת האוזן המקל על שיחות טלפון, אקוסטיקה טבעית המסייעת לזיהוי כיוון הצליל מלפנים ומאחור.

מפרט

  • ערוצים: 12
  • גודל הבטריה: 10
  • זמן עבודת הבטריה: 60 שעות
  • תדירות: 100-8800 HZ

0 / 5 5