BTE

מכשיר שמיעה מאחורי האוזן, בעל הטכנולוגית המתקדמת ביותר בשוק. המגבר של מכשירים אלו נמצא בקצה הצינורית שבתוך האוזן, והם מתואמים אישית לכל משתמש. הRIC מתאים לרמות שונות של ליקויי שמיעה, מקל לעמוק, וממבוגרים לילדים. ניתן להוסיף למכשירי RIC שלט וויסוט עוצמה, או להיעזר בממשק אלחוטי המסייע בשמיעת הטלויזיה, הנייד ומכשירים נוספים.

מפרט

  • ערוצים: 12
  • גודל הבטריה: 312
  • זמן עבודת הבטריה: 100 שעות
  • תדירות: 100-8000 HZ

0 / 5 5